Zpět přehled všech poraden

Živý chat s odborníkem na dětskou imunologii a alergologii

Odpovídá: MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

MUDr. Zuzana Vančíková, CSc. aktuálně působí jako odborná asistentka a lékařka na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V letech 2012–2014 pracovala jako primářka dětského oddělení nemocnice v Hořovicích. Předtím působila na Pediatrické klinice IPVZ a 1. LF UK v Krči a Pediatrické klinice 2. LF UK v Motole. Její specializací je obor dětská pneumologie, alergologie a klinická imunologie.

Poradna byla již uzavřena, paní doktorka ale zodpoví všechny položené a schválené dotazy.

Poradna byla uzavřena

Nově zodpovězené otázky v poradně